Informacje

Projekty

Termomodernizacja domów ludowych, szkół i przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała

Zespół Szkół w Niechobrzu
Zespół Szkół w Niechobrzu

Wartość projektu: 3 947 486,63 zł
Wartość dotacji: 1 497 684,10 zł
Okres realizacji projektu: 2010

Termomodernizacja gminnych obiektów kubaturowych w ramach dwóch etapów: 1 etap - Szkoła Podstawowa w Zgłobniu, Szkoła Podstawowa w Nosówce, Zespół Szkół w Niechobrzu, Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej, Szkoła Podstawowa w Boguchwale; etap II  - Lokalny Ośrodek Kultury w Kielanówce, Lokalny Ośrodek Kultury w Nosówce, Lokalny Ośrodek Kultury w Zgłobniu, Lokalny Ośrodek Kultury w Lutoryżu, Zespół Szkół w Racławówce, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Publiczne w Boguchwale.