Informacje

Zasłużeni i honorowi obywatele

Tadeusz Kalandyk - Zasłużony Obywatel Gminy Boguchwała

Pan Tadeusz Kalandyk - urodził się w Zgłobniu, w swojej karierze zawodowej pracował w Polskich Kolejach Państwowych, w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych, Hydrobudowie Rzeszów S.A. Przepracował łącznie 36 lat, w większości piastując stanowiska związane ze sprawami pracowniczymi, nie ominęła go również praca na budowach eksportowych na Węgrzech i w Niemczech.

Działalność społeczną rozpoczął w 1994 roku, która trwa do dziś. Radny Rady Gminy i Rady Miejskiej w Boguchwale. W latach 1994-1998 członek Komisji Rozwoju i Budżetu Rady Gminy, członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 1996-1998 członek Zarządu Gminy. W latach 1998-2002 członek Komisji Rozwoju i Budżetu, w 1997 roku włączył się w działalność Gminnego Komitetu Kanalizacji i Wiejskiego Komitetu Kanalizacji i Rozwoju. W latach 2002-2006 członek Rady Sołeckiej. W kadencji 2006-2010 członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Na początku 2010 roku zostaje Przewodniczącym Komisji, członek Komisji Rewizyjnej. W 2008 roku zostaje członkiem nowo powstałej Lokalnej Grupa Działania Trygon - Rozwój i Innowacja. Wchodzi w skład Komisji Rewizyjnej. Od 2009 roku do chwili obecnej jest delegatem na Zgromadzeniu Członków Gminnej Spółki Wodnej Boguchwała Sekcja Zgłobień. W kadencji 2010-2014 Rady Miejskiej pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz członka Komisji Rewizyjnej. W kadencji 2014-2018 ponownie obejmuje funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Rewizyjnej. W 2014 roku zostaje wybranym przedstawicielem Gminy Boguchwała do Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa". W kadencji 2018-2023 Rady Miejskiej Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Posiadacz Srebrnej Odznaki Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Odznaki Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego, Zasłużony dla Przedsiębiorstwa, a także Srebrnego Krzyża Zasługi oraz Złotego Krzyża Zasługi.

Przyznanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Boguchwała" jest wyrazem uznania za długoletnią pracę na rzecz samorządu i społeczności lokalnej Gminy Boguchwała, a także za ofiarność i postawę obywatelską.