Informacje

Zasłużeni i honorowi obywatele

Ryszard Mirowski - Zasłużony Obywatel Gminy Boguchwała

Pan Ryszard Mirowski - mieszkaniec Mogielnicy, urodzony 18 września 1954 roku w Rzeszowie. Od najmłodszych lat angażuje się społecznie, organizuje wyposażenie nowo wybudowanej szkoły tysiąclecia. Na osiedlu, które zamieszkuje buduje plac zabaw i altanę. W 1978 roku przeprowadza się do miejscowości Mogielnica. Rozpoczyna tutaj działalność społeczną jako członek Rady Sołeckiej biorąc aktywny udział w życiu wsi. Angażuje się w pomoc przy rozbudowie Domu Ludowego, przedstawia propozycje do planu zagospodarowania przestrzennego, aby w oparciu o jego zapisy budować inwestycje których brak w jego miejscowości. Jego działanie przyczynia się do rozbudowy dróg oraz budowy gazyfikacji.

W latach 90-tych współuczestniczy z Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mogielnicy w wykonaniu projektu rozbudowy budynku wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem. W roku 1998 zostaje sołtysem Sołectwa Mogielnica i niezwłocznie organizuje następujące komitety: budowy dróg, budowy sali gimnastycznej, oświetlenia oraz remontu Domu Ludowego. Przy zaangażowaniu mieszkańców wsi udaje się wykonać na budynku szkoły elewację, później powstaje sala gimnastyczna.

W 2006 roku w ogólnopolskim konkursie Gazety Sołeckiej "Najlepsi Sołtysi’" otrzymuje wyróżnienie. W ramach swojej działalności przyczynia się do reaktywacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogielnicy, bierze także udział w powołaniu do życia Ludowego Klubu Sportowego "Grom", przyczynia się do przedłużenia linii MPK.

W 2002 roku zostaje wybrany Radnym Rady Gminy Boguchwała i funkcję tą pełni do roku 2018, w tym w kadencji 2010-2014 pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Swoje obowiązki wykonywał z myślą o wspólnocie samorządu i mieszkańców. Podczas prac w komisjach i sesjach wykazywał aktywność mając na względzie poprawę życia mieszkańców gminy. Szczególnie bliskie mu były sprawy rolnictwa i poprawa życia na obszarach wiejskich.