Informacje

Zasłużeni i honorowi obywatele

Janina Sobczak - Honorowy Obywatel Gminy Boguchwała

Pani Janina Sobczak - z wykształcenia bibliotekarz, zawodowo związała się z gminą na początku lat 70-tych XX wieku. Jako instruktor w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie merytorycznie nadzorowała wówczas placówki biblioteczne w Gminie Boguchwała. W 1975 roku została kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale. W tym czasie, obok biblioteki w Boguchwale, działało na terenie gminy 5 agend bibliotecznych w Racławówce, Niechobrzu, Zarzeczu, Zgłobniu i Zwięczycy.

Zaangażowanie Janiny Sobczak w rozwój kultury czytelniczej mieszkańców Gminy Boguchwała szybko przyniosło efekty - powstawały nowe biblioteki filialne. W 1977 roku powstał oddział dla Dzieci i Młodzieży w Boguchwale oraz filia w Nosówce. W 1978 roku otworzono bibliotekę w Woli Zgłobieńskiej, a rok później w Lutoryżu. Nowo powstałe biblioteki miały skromne księgozbiory, ale dzięki zapobiegliwości Janiny Sobczak zbiory te stopniowo się powiększały. W tym okresie przejęto m.in. 400 egz. z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, a kilka lat później część księgozbioru z Biblioteki Zakładowej "ZAPEL" w Boguchwale. Jako aktywny animator kultury czytelniczej wśród mieszkańców Gminy Boguchwała, nie tylko promowała dobrą, wartościową literaturę, ale także rozwijała w agendach bibliotecznych działalność edukacyjną. Z jej inicjatywy w połowie lat 80-tych XX wieku, przy boguchwalskiej książnicy rozpoczęło działalność Społeczno-Kulturalne Towarzystwo Miłośników Boguchwały.

Początek lat 90-tych XX wieku przyniósł nowe zmiany w funkcjonowaniu bibliotek publicznych w Gminie Boguchwała. 1 marca 1991 roku władze samorządowe zdecydowały o powołaniu Wiejskich Ośrodków Kultury z Bibliotekami, powierzając bibliotekarzom animację kultury. To właśnie w tym czasie przy Wiejskim Ośrodku Kultury z Biblioteką w Boguchwale powstał Klub Tańca Towarzyskiego "Dżet" i Zespół Tańca Ludowego "Tramelka", a boguchwalska książnica z zapałem organizowała wiele wydarzeń literackich, czytelniczych i środowiskowych, jak np. Święto Chleba, Jasełka, uroczystości patriotyczne, wydarzenia plenerowe itp.

1 stycznia 1996 roku, na mocy uchwały Rady Gminy, boguchwalska książnica wróciła do dawnej nazwy - Gminna Biblioteka Publiczna. Janina Sobczak zarządzała wtedy już 11 agendami bibliotecznymi, razem z nowo utworzonymi filiami w Mogielnicy i Kielanówce. Kolejne lata pracy to dalszy rozwój bibliotek publicznych, połączony z korzystną dla czytelników zmianą lokalizacji, modernizacją wnętrz i stopniowo wdrażaną komputeryzacją procesów bibliotecznych. Funkcję dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej pełniła do czasu przejścia na emeryturę w październiku 2003 roku.

Podczas kilkudziesięciu lat pracy spędzonych w Gminie Boguchwała Pani Janina Sobczak dała się poznać jako osoba aktywna w pracy na rzecz społeczności gminnej z ogromnym zaangażowaniem dbała o bibliotekę, jej funkcjonalność i zbiory.