Informacje

Zasłużeni i honorowi obywatele

Zbigniew Kalandyk - Zasłużony Obywatel Gminy Boguchwała

Pan Zbigniew Kalandyk urodził się 23 sierpnia 1953 r. w Niechobrzu.  Jest nauczycielem z 38-letnim stażem pedagogicznym.

Pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Niechobrzu od 1985 roku do 31 sierpnia 2010 roku. W latach 1994-1998 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy w Boguchwale oraz Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury. W okresie pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady zostały na terenie Gminy Boguchwała wybudowane / rozbudowane 3 szkoły, 3 sale sportowe, 2 domy ludowe.

W pracy zawodowej uczestniczył w procesie reformowania oświaty. W tym okresie współtworzył model nowoczesnej szkoły środowiskowej opartej na standardach europejskich. Pełniąc funkcje kierownicze w znaczący sposób przyczynił się do powstania kreatywnego zespołu pedagogicznego zdolnego do realizowania zadań oświatowych na najwyższym poziomie. Potwierdzają to coroczne tytuły laureatów wśród młodzieży gimnazjalnej, licealnej i wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych.

Pełniąc w roku szkolnym 2009/2010 funkcję pełnomocnika Burmistrza w znaczący sposób przyczynił się do powołania Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale. Od września 2010 roku do 31 sierpnia 2017 roku sprawował funkcję dyrektora LO będącego pierwszą ponadgimnazjalną szkołą na terenie Gminy Boguchwała. Kierowane przez niego Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale osiągnęło w ciągu niespełna 7 lat funkcjonowania istotne sukcesy, udział w olimpiadach przedmiotowych na etapie okręgowym i centralnym. W latach 2015 i 2017 boguchwalskiemu Liceum został przyznany "Brązowy Laur" Perspektyw. W roku 2012 został współzałożycielem i Prezesem Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale, które prowadzi Niepubliczne Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale.

Został odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2008 r., Nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie w 1991 roku, Nagrodą Burmistrza Boguchwały w latach 2010, 2011, 2015, Nagrodą Wójta Boguchwały w latach 1995, 2001, 2007. Ponadto za swą działalność społeczną został nagrodzony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.