Informacje

Zasłużeni i honorowi obywatele

Kazimierz Siorek - Zasłużony Obywatel Gminy Boguchwała

Pan Kazimierz Siorek urodził się 28 lutego 1953 roku w Niechobrzu, od najmłodszych lat związany z ruchem pożarniczym, któremu z ogromnym zaangażowaniem poświęca się do dnia dzisiejszego. Jako członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzu brał udział w wojewódzkich oraz strefowych zawodach pożarniczych. Od roku 1979 członek OSP Racławówka, od 1986 roku członek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Boguchwale, a od kwietnia 1994 roku Prezes Zarządu. Wielokrotny delegat Gminy Boguchwała na Wojewódzki Zjazd Ochotniczych Straży Pożarnych.

Za społeczne zaangażowanie na rzecz działalności przeciwpożarowej odznaczony brązowym, srebrnym i złotym "Medalem za zasługi dla Pożarnictwa". W 2010 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył druha Kazimierza Siorka Brązowym Krzyżem Zasługi, a Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Złotym Znakiem Związku. W 2012 roku odznaczony "Brązową Odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" Ministra Spraw Wewnętrznych.

W latach 80-tych był jednym z inicjatorów budowy remizy OSP w Racławówce, współorganizował Komitet Społeczny, którego został przewodniczącym oraz pozyskiwał sponsorów na rzecz tej budowy. Przyczynił się do dofinansowania nowych wozów strażackich oraz sprzętu pożarniczego dla jednostek z terenu gminy.

Zaznaczył w sposób istotny swoją obecność w Gminie Boguchwała dając przykład życzliwości, kultury osobistej, współdziałania na niwie działalności społecznej, zyskując uznanie strażaków i społeczeństwa.