Informacje

Zasłużeni i honorowi obywatele

Bogdan Dziedzic - Zasłużony Obywatel Gminy Boguchwała

Bogdan Dziedzic, urodzony 12 lutego 1969 r. w Rzeszowie, jest nauczycielem dyplomowanym (historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania fizycznego) z 28-letnim stażem pracy pedagogicznej. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej w Racławówce oraz Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej. Aktywnie działał w samorządzie Gminy Boguchwała. Przez cztery kadencje był radnym Rady Gminy Boguchwała oraz Rady Miejskiej w Boguchwale. W III kadencji pełnił funkcję Członka Zarządu. W IV kadencji był Wiceprzewodniczącym Rady Gminy, a w kadencjach V i VI był Przewodniczącym Rady Miejskiej w Boguchwale. Przez cały okres pracy w samorządzie był członkiem Komisji Edukacji i Rozwoju Społecznego oraz Komisji Statutowo-Prawnej. Wykazywał się wieloma cennymi inicjatywami i aktywnie zabiegał o przywrócenie praw miejskich Boguchwale.

Posiada uprawnienia pilota wycieczek i przewodnika beskidzkiego. Jest wieloletnim działaczem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Oddział w Rzeszowie. Był inicjatorem powołania Stowarzyszenia Sportowo-Turystycznego "Lubcza", w którym od wielu lat pełni funkcję prezesa. Od dwóch kadencji pełni funkcję Prezesa Lokalnej Grupy Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja". Jest zapalonym regionalistą, posiadającym kilka publikacji dotyczącymi regionu a szczególnie dziejów miejscowości z terenu Gminy Boguchwała. Był inicjatorem powstania Gminnego Zespołu Humanistów, który skupiał nauczycieli historii ze szkół na terenie Gminy Boguchwała. Był przewodniczącym tego zespołu i pod jego kierownictwem organizowano dla uczniów cykliczny "Konkurs wiedzy o Regionie".

Przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym w Rzeszowie, Urzędem Miejskim w Boguchwale, Funduszem Inicjatyw Obywatelskich, realizował wiele ciekawych projektów edukacyjnych. Zorganizował dwie konferencje historyczne "Ocalić od Zapomnienia" i "Nasze Korzenie". Współpracując z Gminną Biblioteką Publiczną w Boguchwale zrealizowano projekt edukacyjny "Świadkowie historii", w którym uczniowie zbierali wywiady ze świadkami historycznych wydarzeń. Efektem ich pracy było wydanie publikacji. Swoją pasją do historii, szczególnie regionalnej, stara się zarażać swoich uczniów i wychowanków, kształtując ich postawy patriotyczne.

Był założycielem i opiekunem Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego "Trep" PTTK w Racławówce. Organizował rajdy piesze i wycieczki krajoznawcze wykorzystując swoje kwalifikacje przewodnickie i duże doświadczenie turystyczne. Od 1999 r. organizował cykliczny rajd pieszy dla młodzieży "Dookoła Boguchwały", w którym corocznie uczestniczyło po kilkaset osób z terenu kilku gmin. Był inicjatorem powstania w 2000 r. Uczniowskiego Klubu Sportowego "Strumyk" Wola Zgłobieńska oraz był przedstawicielem władz Uczniowskiego Klubu Sportowego "Tajfun" w Racławówce.

Pomysłodawca i organizator Boguchwalskiej Lig Piłki Siatkowej, która od 2003 r. funkcjonuje do dzisiaj. Jako Prezes Stowarzyszenia "Lubcza" był pomysłodawcą i realizatorem wielu ciekawych wydarzeń sportowych i turystycznych. Organizuje od wielu lat cykliczne imprezy promujące sport i rekreacje ruchową: Wyścig kolarstwa górskiego "MTB Boguchwała", wyścig kolarstwa szosowego "Klasyk Boguchwały", bieg na 10 km "Boguchwała-Wisłoczysko", zimowy półmaraton "Wielki Las", Podkarpackie Maratony Rowerowe "Szprycha", cykliczne turnieje siatkówki plażowe "Lubcza Cup". Jest kierownikiem grupy turystycznej "Lubcza", która zrealizowała projekt "Korona Gór Polskich" oraz kierownikiem sekcji siatkarskiej prowadzącej obecnie trzy drużyny seniorskie, dwie męskie i jedną kobiecą w rozgrywkach Podkarpackiej I i II Ligi PZPS oraz drużynę młodziczek.

Za swoja prace był nagradzany nagrodami wyróżnieniami przez różne instytucje: Odznaką Honorową "Za zasługi dla turystyki" nadanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Srebrną Odznaką "Zasłużony w pracy z młodzieżą" nadaną przez Zarząd Główny PTTK, Srebrną Odznaką Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Medalem Edukacji Narodowej.

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-07-10
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-07-10 10:46
data ostatniej aktualizacji 2023-07-10 10:51
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2023-07-10 10:51 Tomasz Sitek publikacja treści