Informacje

Zasłużeni i honorowi obywatele

Jan Nawrot - Zasłużony Obywatel Gminy Boguchwała

Jan Nawrot, urodzony 1 stycznia 1945 r. Lutoryżu, przez całe swoje życie aktywnie działa w środowisku lokalnym. Od 1967 r. do dziś działa w Ochotniczej Straży Pożarnej, za co otrzymał złoty medal za zasługi dla pożarnictwa.

Swoją pasję społecznika i samorządowca rozpoczął w 1997 r., kiedy to został sołtysem sołectwa Lutoryż. Jednak by się spełnić jako samorządowiec podejmuje się pracy społecznej jako Radny Rady Miejskiej, funkcję tą pełnił w latach 2006-2010 oraz 2010-2014. W V kadencji członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, natomiast w VI kadencji aktywny członek dwóch komisji: Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Inwentaryzacji Mienia Gminy Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Dążył do poprawy stanu dróg, przede wszystkim do poprawy stanu mostu na drodze wojewódzkiej nr 19, a także do wybudowania przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 19 w Lutoryżu. Jako członek Komisji Rolnictwa włącza się w ochronę przeciwpowodziową współpracując z Podkarpackim Zarządem Melioracji Wodnych. Wspiera rolników i wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego dąży do zorganizowania spotkań w swojej wsi na temat rolnictwa, m.in. kursu dla rolników w sprawie użytkowania opryskiwaczy. Jako Sołtys i Radny Rady Miejskiej w Boguchwale przyczynił się do uzyskania zgód pod budowę oświetlenia w Lutoryżu, remontu dróg i położenia wielu kilometrów nawierzchni asfaltowej. Był zaangażowany w budowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lutoryżu. Ponadto był członkiem komitetów budowy wodociągów, gazyfikacji i telefonizacji. Z jego inicjatywy został rozbudowany Dom Kultury w Lutoryżu i wybudowana remiza strażacka. Brał również czynny udział przy budowie kościoła oraz ogrodzenia przy cmentarzu w Lutoryżu.

Zaprojektował i w czynie społecznym wybudował wiatę rekreacyjną przy Domu Kultury w Lutoryżu, która do dnia dzisiejszego służy mieszkańcom i wszystkim grupom, działającym przy Lokalnym Ośrodku Kultury "Razem" w Niechobrzu, filia w Lutoryżu. Przeniósł kapliczkę w czasie budowy drogi na osiedlu Kolonia, wyremontował kapliczkę na cmentarzu cholerycznym. Osobiście wraz z Radą Sołecką angażował się w prace w czynie społecznym na rzecz społeczności lokalnej wykonując część pracy z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i urządzeń. Był głównym pomysłodawcą i wykonawcą mostów na potoku Lutoryż, co umożliwiło mieszkańcom dojazd do domów i pól uprawnych.

Obecnie członek Rady Sołeckiej sołectwa Lutoryż, od 2021 r. Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów, członek Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "Aktywny Senior" Gminy Boguchwała. Działa aktywnie na rzecz środowiska senioralnego zarówno w miejscowości Lutoryż, jak i w całej Gminie Boguchwała. Jego działalność w powyższych strukturach  przyczynia się do:  rozwoju umiejętności i świadomości dotyczących partycypacji seniorów w życiu publicznym, zapobiegania i przełamywania marginalizacji osób starszych, wspierania aktywności seniorów, budowania autorytetu osób starszych oraz wzmacniania pożądanych relacji wewnątrz i międzypokoleniowych, a także do rozwoju, wspierania i upowszechniania różnorodnych form wypoczynku, aktywności ruchowej, dostępu do edukacji i kultury dla osób ze środowiska senioralnego.

Liczba odsłon: 178
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-07-10
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-07-10 10:22
data ostatniej aktualizacji 2023-07-10 10:46
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2023-07-10 10:46 Tomasz Sitek publikacja treści