Informacje

Zasłużeni i honorowi obywatele

Józef Tobiasz - Zasłużony Obywatel Gminy Boguchwała

Pan Józef Tobiasz od najmłodszych lat aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym Niechobrza i Gminy Boguchwała na wielu płaszczyznach. Od 1968 roku jest wyróżniającym się działaczem stowarzyszenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej będąc zrzeszony w Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzu.

Od 1981 roku był nieprzerwanie wybierany do Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzu, gdzie pełnił różne funkcje: kronikarza, sekretarza, członka zarządu, zastępcy prezesa i w 2008 roku objął funkcję Prezesa OSP w Niechobrzu, którą pełnił nieprzerwanie do 2021 roku. W tym czasie została zmodernizowana remiza OSP w Niechobrzu oraz pozyskane środki i zakup nowego wozu bojowego.Do ukończenia 65 roku życia aktywnie uczestniczył w akcjach ratowniczo-gaśniczych, nie tylko na terenie Gminy Boguchwała, ale również powiatu i całego województwa podkarpackiego, czym czynnie przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. Był wielokrotnie odznaczany medalami za zasługi dla pożarnictwa w tym Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Pan Józef Tobiasz przez cały ten czas angażował się w sport pożarniczy poprzez szkolenie drużyn młodzieży, które zdobywały złote medale na zawodach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych i europejskich. Sam jest aktywnym członkiem męskiej drużyny pożarniczej  w systemie CTIF, z którą w 2021 roku na Mistrzostwach Polski w Koninie wywalczył złoty medal, kwalifikując się tym samym na Olimpiadę Pożarniczą do Słowenii.
Nie było to jedyne osiągnięcie w sportach pożarniczych pana Józefa, gdyż zdobywał złote, srebrne i brązowe medale na krajowych i międzynarodowych zawodach pożarniczych, m.in. Złoty Medal na Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Łodzi w 1976 r., podczas Międzynarodowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych CTIF:

  • w Trento we Włoszech w 1977 r. - brązowy medal,
  • w Berlinie w Niemczech w 1993 r. - złoty medal
  • w Sztokerau w Austrii w 1994 r. - brązowy medal,
  • w Warażdin w Chorwacji w 2005 r. - srebrny medal,
  • w Miluzie we Francji w 2013 r. - złoty medal.

Pan Józef Tobiasz aktywnie działa w Kole Emerytów w Niechobrzu, z ramienia którego sprawował funkcję Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Boguchwale w latach 2014-2018, a obecnie nadal jest jej członkiem. Zawsze aktywnie włącza się w różne inicjatywy na terenie naszej gminy m.in. organizował pokazy strażackie dla najmołodszych, zawody sportowo-pożarnicze szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, brał czynny udział w spektaklach teatralnych tj. Misterium Męki Pańskiej, czy Jasełka, inicjuje spotkania i wycieczki Koła Emerytów w Niechobrzu.