Informacje

Zasłużeni i honorowi obywatele

Anna Dębska - Honorowy Obywatel Gminy Boguchwała

Anna Dębska to pomysłodawczyni, organizator oraz prezes Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu, które prowadzi nieprzerwanie przez 25 lat swojej pracy zawodowej. To Ona wraz z grupą rodziców powoła do życia Stowarzyszenie Młodzieży Sprawnej Inaczej w Rzeszowie, które rozpoczęło swoją działalność w 1994.

Anna Dębska urodzona 23 grudnia 1945 roku w Rzeszowie, z domu Solecka. Wykształcenie wyższe. Przez 25 lat pracowała w Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie jako technik radiolog i Kierownik Zespołu Techników Radiologii i równocześnie w Państwowej Szkole Medycznej jako nauczyciel zawodu. Jest aktywnym członkiem Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.

W 1995 r. rozpoczęła poszukiwania dużej siedziby dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. Przy zrozumieniu oraz bardzo dobrej współpracy z samorządem Gminy Boguchwała w 1995  r. pozyskała w dzierżawę dworek w Zgłobniu. Po remoncie i adaptacji wnętrz obiekt został przystosowany do potrzeb nowych użytkowników. Tutaj zlokalizowano pracownie, jak: hafciarska, krawiecka, plastyczna, poligraficzno-introligatorska, ogrodniczo-ceramiczna, stolarska i gospodarstwa domowego. Uroczyste otwarcie warsztatów w Zgłobniu nastąpiło 18 września 1997 r.

Warsztaty to miejsce codziennego pobytu dla ponad 30 osób, głównie z terenu gminy Boguchwały oraz sąsiednich gmin należących do powiatu rzeszowskiego.

W pracowniach przy udziale terapeutów prowadzone są zajęcia dobrane indywidualnie dla każdego z uczestników pod kątem ich sprawności fizycznej i umysłowej. Dzięki zaangażowaniu Pani Anny Dębskiej oraz współpracy terapeutów, podopieczni WTZ odnajdują radość i sens życia. Warsztaty pomogły już ponad 200 osobom o różnym stopniu niepełnosprawności.

Działalność Anny Dębskiej została dostrzeżona na poziomie powiatu, województwa i kraju. W 2000 r. otrzymała podziękowanie od Marszałka Województwa Podkarpackiego Bogdana Rzońcy za działalność w Olimpiadach Specjalnych Podkarpacia. Rok później Starosta Powiatu Rzeszowskiego Stanisław Ożóg docenił jej zaangażowanie i pomoc w organizacji Kulturalnej Panoramy Powiatu Rzeszowskiego. W uznaniu działań na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych Podkarpacka Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przyznała prezes Dębskiej Podkarpacki Order Wdzięczności w 2003 r. oraz w 2012 r. Za współpracę i pomoc przy organizowaniu imprez sportowych w ramach Olimpiad Specjalnych na terenie województwa podkarpackiego otrzymała w 2005 r. podziękowanie od Olimpiady Specjalne Polska. Dyrektor Banku Żywności w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka przyznał wyróżnienie za całokształt działań na rzecz rozwoju Banku Żywności w Rzeszowie oraz pomocy osobom potrzebującym na Podkarpaciu. W 2010 r. otrzymała Statuetkę Lodołamacz Specjalny od Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON i Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych za szczególną wrażliwość społeczną i odpowiednią politykę personalną uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych. Kapituła doceniła także działalność na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jako wzór godny do naśladowania.

Z okazji jubileuszu XX-lecia WTZ w 2016 r. oraz za pracę włożoną w dzieło służby mieszkańcom Powiatu Rzeszowskiego otrzymała jubileuszową statuetkę od Starosty Powiatu Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego.

W 2021 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zgłobniu obchodziły XXV-lecie działalności. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Boguchwała byłby niewątpliwie zwieńczeniem pracy Pani Dębskiej na rzecz tej instytucji oraz środowiska osób niepełnosprawnych.