36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży

Burmistrz  Boguchwały, Zarządzeniem nr 128.2018 z dnia 2 sierpnia 2018 roku, przyznał dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży w 2018 roku:

  1. Zadanie publiczne pn. "Tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia sportowego wśród społeczności Gminy Boguchwała ze szczególnym uwzględnieniem popularyzowania wśród dzieci i młodzieży piłki nożnej jako odpowiedniej formy wychowawczej podczas rozwoju młodego człowieka" - Zakładowy Klub Sportowy Izolator Boguchwała otrzymuje dotację w formie wsparcia w wysokości 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące)
  2. Zadanie publiczne pn. "Akademia Jeździecka - zajęcia z powożenia" - Klub Jeździecki Kresy z Racławówki otrzymuje dotację w formie wsparcia w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące)
Liczba odsłon: 443
  • Data aktualizacji: 2018-12-12 09:04
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 862 788