36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 131/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku, przyznał Fundacji Podaruj Miłość Osobom Niepełnosprawnym dotację na realizację zadania publicznego pn. "Warsztaty terapeutyczno-edukacyjne".

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysiący złotych).

  • Data aktualizacji: 2021-03-01 07:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 305 087