36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na organizację VI Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 2016

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 99/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja VI Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 2016.

Na realizację zadań przeznacza się w formie wsparcia kwotę w wysokości 13 000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych). Treść ogłoszenia stanowi załącznik do Zarządzenia.

  • Data aktualizacji: 2018-04-24 14:19
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 750 756