36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na organizację VI Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 2016

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 99/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja VI Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 2016.

Na realizację zadań przeznacza się w formie wsparcia kwotę w wysokości 13 000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych). Treść ogłoszenia stanowi załącznik do Zarządzenia.

  • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 560 323