36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na organizację VI Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 2016

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 99/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja VI Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 2016.

Na realizację zadań przeznacza się w formie wsparcia kwotę w wysokości 13 000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych). Treść ogłoszenia stanowi załącznik do Zarządzenia.

  • Data aktualizacji: 2019-12-05 14:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 910 267