36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2016

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem Nr 84/2016 z dnia 31 maja 2016 roku, przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury w 2016 roku:

  • Towarzystwu Miłośników Tańca Klub Tańca Towarzyskiego "Dżet - Rzeszów-Boguchwała" na zadanie pn. "Szkolenie i udział tancerzy KTT Dżet w turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz ich prezentacja na szczeblu lokalnym" - dotacja w kwocie 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych),
  • Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów "Aktywny Senior" Gminy Boguchwała na zadanie pn. "Aktywne Spotkania Seniorów" - dotacja w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),
  • Stowarzyszeniu Kultury, Tradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń ze Zgłobnia na zadanie pn. "Jesienne Spotkania z Kulturą" - dotacja w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
  • Stowarzyszeniu Kobiet "Kultura Razem z Tradycją" z Niechobrza na zadanie pn. "Smaki Pokoleń - międzypokoleniowe warsztaty kulinarne" - dotacja w kwocie 6 600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych),
  • Automobilklubowi Rzeszowskiemu na zadanie pn. "Organizacja Podkarpacko-Szaryckiego Kryterium Weteranów 2016 - rajdu i prezentacji pojazdów zabytkowych" - dotacja w kwocie 9 400,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych).
  • Data aktualizacji: 2021-02-24 08:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 272 381