36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 31/2016 z dnia 2 marca 2016 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z Gminy Boguchwała w okresie do 15 lipca 2016 r., w tym:

  1. Tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia sportowego wśród dzieci i młodzieży z Gminy Boguchwała w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem gier zespołowych - piłki nożnej.
  2. Organizacja dla dzieci i młodzieży imprez i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach ze szczególnym uwzględnieniem gier zespołowych - piłki nożnej, we współpracy ze związkami sportowymi, stowarzyszeniami.

Na realizację zadań przeznacza się w formie wsparcia, kwotę w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Treść ogłoszenia stanowi załącznik do Zarządzenia. Oferty należy składać do dnia 24 marca 2016 roku.

  • Data aktualizacji: 2018-05-25 14:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 867 604