36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wynikach konkursu zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w roku 2015

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 227/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku, przyznaje dotacje celową na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w roku 2015:

  • ZKS Izolator Boguchwała w wysokości 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na zadanie: "Rozwój sportu w Gminie Boguchwała poprzez poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Boguchwała, zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Boguchwała do działalności sportowej, podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców uprawiających sport zawodniczo oraz działających na terenie Gminy klubów sportowych".
  • LKS Novi Nosówka w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na zadanie: "Rozwój sportu w Gminie Boguchwała poprzez poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Boguchwała, zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Boguchwała do działalności sportowej, podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców uprawiających sport zawodniczo oraz działających na terenie Gminy klubów sportowych".
  • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 560 048