36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego

W wyniku analizy formalnej, merytorycznej i rachunkowej oferty realizacji zadania publicznego złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej w dniu 26.05.2015 r. przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Boguchwała otrzymuje dotację w formie wsparcia na realizację zadania pn. "Organizowanie różnego rodzaju form wypoczynku i rekreacji zmierzającej do osiągnięcia wyższego poziomu funkcjonowania i integracji społecznej osób niepełnosprawnych - Mamy tylko siebie".

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 6 750,00 zł słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych.

  • Data aktualizacji: 2019-11-13 12:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 813 142