36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2015

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Boguchwała w roku 2015.

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 8/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku, przyznał dotacje na realizacje zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu w roku 2015:

  1. Stowarzyszeniu Sportowo-Turystycznemu "Lubcza" na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Boguchwała w roku 2015, tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia sportowego  wśród społeczności gminy Boguchwała w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem gier zespołowych w tym prowadzeniu rozgrywek amatorskich" - w kwocie 15 000 zł słownie: piętnaście tysięcy złotych, przekazanych w formie wsparcia,
  2. ZKS Izolator Boguchwała na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Boguchwała w roku 2015, tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia sportowego wśród społeczności gminy Boguchwała w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem popularyzowania wśród młodzieży piłki nożnej jako odpowiedniej formy wychowawczej podczas rozwoju młodego człowieka" - w kwocie 10 000 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych, przekazanych w formie wsparcia.
  • Data aktualizacji: 2020-10-27 07:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 582 854