36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia

Nabór wniosków - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja" ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach  podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 nr 3.3. Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz kulturowego i historycznego.

  • Data aktualizacji: 2021-02-25 14:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 290 533