36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. UM: pn. 7:30-15:30 (BOK, USC, RSO do 17:00), wt.-pt. 7:30-15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. UM: pn. 7:30-15:30 (BOK, USC, RSO do 17:00), wt.-pt. 7:30-15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia

Ostrzeżenie hydrologiczne

Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie ostrzega przed wystąpieniem wzrostów poziomu wody.

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Ważność: od godz. 08:00 dnia 22.02.2017 do godz. 20:00 dnia 23.02.2017

Obszar: zlewnie: Wisłoki, Wisłoka i Sanu (podkarpackie)

Przebieg: W związku z topnieniem pokrywy śnieżnej, a także prognozowanymi w dalszym ciągu opadami deszczu, w zlewniach: Wisłoki, Wisłoka i Sanu oraz na mniejszych, bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, prognozowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych, a punktowo stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

  • Data aktualizacji: 2020-03-30 10:36
  • |
  • Licznik odwiedzin: 11 558 480