36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia

Komunikat o zwalczaniu plamistości siatkowej jęczmienia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie informuje o zwalczaniu plamistości siatkowej jęczmienia. Plantacjom jęczmienia jarego zagraża plamistość siatkowa jęczmienia. Źródłem pierwotnego zakażenia są porażone ziarniaki oraz resztki pożniwne.

O nasileniu choroby decydują:

 • stopień porażenia ziarna siewnego
 • warunki atmosferyczne w okresie wiosennym (wilgotna i ciepła pogoda 18-22oC, od połowy kwietnia do początku czerwca)

Pierwsze objawy choroby mogą wystąpić już na siewkach jęczmienia. W późniejszych fazach rozwoju jęczmienia objawy choroby występują głównie na blaszkach i pochwach liściowych, czasami także na źdźbłach i kłosach. Porażeniu ulegają również ziarniaki. Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby: od końca fazy krzewienia do fazy kłoszenia.

Próg ekonomicznej szkodliwości wynosi:

 • od końca fazy krzewienia do fazy strzelania w źdźbło (pierwsze i drugie kolanko) - 10-15% liści z objawami choroby.

Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:

 • stosowanie zdrowego materiału siewnego, zaprawianie nasion
 • niszczenie samosiewów jęczmienia i resztek pożniwnych
 • dobór odpornych na chorobę odmian
 • odpowiednie zmianowanie
 • wykonanie głębokiej orki

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania plamistości siatkowej jęczmienia należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga: (www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),

2) Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - (www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).

Uwagi:

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.

2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

3) Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.

4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.

Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 • Data aktualizacji: 2021-03-04 15:07
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 318 228