Aktualności

Ogłoszenia

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM10

Biuro Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu od godz. 09:00 dnia 1.03.2023 r. do godz. 24.00 dnia 1.03.2023 r.