36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia

Konsultacje społeczne dotyczące zmian Procedury wyboru i ceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 wrazz wzorami stosowanych dokumentów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” zaprasza mieszkańców obszaru LGD tj. gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian Procedury wyboru i ceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosowanych dokumentów w związku z uchwałą Rady LGD nr 3/9/2021 z dnia 12 sierpnia 2021r. oraz wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020r. poz. 217 i 300) wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695).

Procedura wyboru i ceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosowanych dokumentów (wersja aktualna) – lgd-trygon.pl/procedura-wyboru-projektow

Proojekt zmiany Procedury wyboru i ceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosowanych dokumentów-Procedura wyboru operacji projekt zmian

Formularz wyrażania opinii-formularz wyrażania opinii

Uwagi i sugestie można wnosić pisemnie do biura LGD Plac Rynek 1, 36-040 Boguchwała, 1 piętro ,pokój 2.5, w tym na adres e-mail LGD: promocja@lgd-trygon.pl, do dnia  01.09.2021 r. do godziny 16.00.

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD do wyrażenia swoich opinii. Szczegóły na stronie lgd-trygon.pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-3/ 

  • Data aktualizacji: 2021-09-23 14:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 15 555 397