36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

29
paź  2020

XXV Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Pustelny zaprasza do wzięcia udziału w XXV sesji Rady Miejskiej w Boguchwale zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 z późn. zm.), która odbędzie się w dniu 29 października 2020 roku o godz. 10:00 w sposób zdalny.

Transmisja z przebiegu sesję będzie dostępna na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boguchwała.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Boguchwała spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Boguchwała 2020 - 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placu w Boguchwale.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń szkolnych.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Seniora w Zarzeczu oraz zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Zarzeczu.
 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok.
 13. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
 14. Zamknięcie obrad.
 • Data aktualizacji: 2021-04-21 15:16
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 647 222