36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

24
wrz  2020

XXIV sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza do wzięcia udziału w XXIV sesji Rady Miejskiej w Boguchwale zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 z późn. zm.), która odbędzie się w dniu 24 września 2020 roku o godz. 10:00 w Sali Wystawienniczej Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale, Plac Rynek 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Nadanie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguchwała oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych.
 11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku.
 12. Informacja o zbytych i nabytych nieruchomościach w Gminie Boguchwała.
 13. Zamknięcie obrad.

Transmisja sesji dostępna na: www.youtube.com/GminaBoguchwałaVideo

Szczegółowe informacje dotyczące prac Rady Miejskiej w Boguchwale dostępne na: www.boguchwala.esesja.pl

 • Data aktualizacji: 2021-04-21 15:16
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 649 979