36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

16
lip  2020

XXII sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale zaprasza do wzięcia udziału w XXII sesji Rady Miejskiej w Boguchwale zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 z późn. zm), która odbędzie się w dniu 16 lipca 2020 roku o godz. 08:30 w Sali Wystawienniczej Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale, Plac Rynek 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chmielnik.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
 5. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Boguchwale.
 6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boguchwała, obejmującej teren położony w Boguchwale przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego.
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Wisłoczysko.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na zawarcie porozumienia określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej.
 9. Zamknięcie obrad.

Transmisja sesji dostępna na: www.youtube.com/GminaBoguchwałaVideo

Szczegółowe informacje dotyczące prac Rady Miejskiej w Boguchwale dostępne na: www.boguchwala.esesja.pl

 • Data aktualizacji: 2021-04-21 15:16
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 650 721