36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

28
lis  2019

Zebranie Wiejskie - Wyborcze w Lutoryżu

28 listopada 2019 r. o godzinie 18:00 w Sołectwie Lutoryż w Domu Kultury w Lutoryżu odbędzie się Zebranie Wiejskie - Wyborcze zwołane przez Burmistrza Boguchwały zgodnie z § 23 pkt 2 Statutu Sołectwa, z następującym porządkiem:

  1. Wybranie Przewodniczącego Zebrania.
  2. Otwarcie Zebrania.
  3. Wybór Komisji.
  4. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa do Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
  5. Ustalenie przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej kolejności kandydatów na Sołtysa na karcie do głosowania przez losowanie.
  6. Ogłoszenie o zgłoszonych kandydatach na Sołtysa.
  7. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie ze Statutem Sołectwa w przypadku braku quorum, tj. co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze, zebranie odbędzie się w II terminie, tj.28 listopada 2019 r. o godz.18:15.

INFORMACJA:

Na zabraniu będą zgłaszani kandydaci na Sołtysa. Zgłaszający kandydata na Sołtysa na zgłoszeniu podaje: imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania kandydata, wiek kandydata oraz dołącza imienną listę wyborców popierających daną kandydaturę w liczbie przynajmniej równej 20 osób oraz zgodę zgłaszanego na kandydowanie. Kandydaci na Sołtysów urodzeni przed 1 sierpnia 1972 roku zobowiązani są złożyć oświadczenie lustracyjne. Popierający kandydaturę podaje: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłaszającym kandydata jest wyborca, który podpisał listę poparcia dla kandydata. Zgłaszającym nieobecnego na zebraniu kandydata na Sołtysa dołącza do zgłoszenia jego pisemną zgodę na kandydowanie.

                                  

                                                                                                                BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

Dr WIESŁAW KĄKOL

  • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 563 389