36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

07
cze  2018

LIV Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018. poz.994 ze zm.) zwołuje LIV Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za rok poprzedni.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguchwała za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
 2. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2017 rok,
 3. Zmiany budżetu,
 4. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 5. Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
 6. Zatwierdzenia realizacji projektu,
 7. Zabezpieczenia realizacji projektu,
 8. Nadania tytułu "Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała",
 9. Nadania tytułu "Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała",
 10. Nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Boguchwała",
 11. Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 12. Ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 13. Wprowadzenia na terenie gminy odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych,
 14. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 568/3 położonej w Boguchwale,
 15. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości oznaczonych jako działki nr 171/22, 171/10 położonych w Boguchwale,
 16. Zamiany nieruchomości oznaczonej jako działka  nr 1989/11 za działki nr 2064/4, 2169/2 położone w Niechobrzu,
 17. Nabycia lokalu nr 31 w budynku przy ul. Przemysłowej 3 w Boguchwale,
 18. Wyrażenia zgody na nabycie działki nr 2237/63, nr 2237/65 położonych w Boguchwale.

IV. Ustalenie planu pracy Rady i Komisji na II półrocze 2018 roku.
V. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
VI. Zapytania i wnioski radnych.
VII. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 563 065