36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

31
sie  2017

XLV Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) zwołuje XLV Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 31 sierpnia 2017 roku o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Nadania tytułu "Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała",
 2. Nadania imienia Szkole Podstawowej w Zgłobniu,
 3. Likwidacji jednostki organizacyjnej gminy Boguchwała działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Gimnazjum im. ks. ppłk. Stanisława Żytkiewicza w Boguchwale,
 4. Zmiany uchwały dot. organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy Boguchwała,
 5. Zmiany uchwały w sprawie  zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
 6. Udzielenia pomocy finansowej gminie Czudec,
 7. Zmiany budżetu gminy,
 8. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 9. Powierzenia  przez gminę spółce usług w ogólnym interesie gospodarczym
 10. Darowizny na rzecz Powiatu Rzeszowskiego działki nr 559/4, 558/6 położonej w Lutoryżu,
 11. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Boguchwale nr 1375/2,
 12. Zmiany nazw ulic w Boguchwale,
 13. Rozpatrzenia skargi.

III. Informacja o stanie realizacji inwestycji w gminie.
IV. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
V. Zapytania i wnioski radnych.
VI. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 563 174