36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

06
lip  2017

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) zwołuje XLIII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 6 lipca 2017 roku o godz. 08:30 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy  Boguchwała na lata 2016-2022,
  2. Uchylenia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale,
  3. Podwyższenia kapitału zakładowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale,
  4. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 408 położonej w Boguchwale.
  5. Zmiany budżetu,
  6. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

IV. Zamknięcie sesji.

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 15:16
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 650 452