36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

19
sty  2017

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) zwołuje XXXV Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 19 stycznia 2017 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Udzielenia pełnomocnictwa.
  2. Zmiany w budżecie.
  3. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.
  4. Emisji obligacji.
  5. Przystąpienia gminy do realizacji projektu,.
  6. Zabezpieczenia przez gminę wkładu własnego na realizację projektu.
  7. Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Boguchwała w przedmiocie przyłączenia z gminy Boguchwała części sołectwa Racławówka (Racławówka Doły) do gminy miasto Rzeszów.

III. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg i chodników.
IV. Przyjęcie sprawozdań Stałych Komisji Rady oraz informacja o pracy Rady Miejskiej.
V. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.    
VI. Zapytania i wolne wnioski radnych.
VII. Zamknięcie sesji.

  • Data aktualizacji: 2021-04-15 14:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 602 131