36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

24
lis  2016

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) zwołuje XXXII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany w budżecie,
 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 4. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 5. Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
 6. Opłaty od posiadania psów,
 7. Organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy,
 8. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości nr 619/4 położonej w Racławówce,
 9. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr 1624/105 położonej w Boguchwale,
 10. Zamiany nieruchomości nr 1099/3 za nieruchomość nr 1085/1 położonych w Niechobrzu,
 11. Zatwierdzenia taryfy opłat za usługi związane z dostarczaniem wody.

III. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.    
IV. Zapytania i wolne wnioski radnych.
V. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 568 415