36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

10
lis  2016

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) zwołuje XXXI Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 10 listopada 2016 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany budżetu gminy na 2016 rok,
 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. Przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji projektu pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF",
 4. Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Boguchwała do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu,
 5. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 6. Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi,
 7. Programu przeciwdziałania narkomanii,
 8. Gminnego Programu Ochrony i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców Gminy Boguchwała na lata 2017-2018,
 9. Nabycia nieruchomości położonych w Zarzeczu z przeznaczeniem pod drogę,
 10. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Boguchwale nr 232/3,232/5,
 11. Nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy nieruchomości położonych w Boguchwale nr 1624/109,
 12. Programu Budownictwa Mieszkaniowego,
 13. Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 14. Rozpatrzenia skargi.

V. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
VI. Zapytania i wolne wnioski radnych.
VII. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 562 916