36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

18
paź  2016

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Lutoryżu i Zarzeczu

Na terenie miejscowości Lutoryż i Zarzecze zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Zbiórka obejmuje następujące rodzaje odpadów:

  • zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, odkurzacze, kuchenki itp.),
  • sprzęt elektroniczny (telewizory, radia, komputery itp.),
  • stare meble, dywany, wykładziny itp.,
  • zużyte opony.

Odpady należy wystawić w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzania akcji na poboczu głównej drogi powiatowej tak aby nie stwarzały zagrożenia w ruchu drogowym i kołowym. Organizatorzy akcji odbierać będą wyłącznie przedmioty wystawione wzdłuż drogi powiatowej. Nie należy wystawiać innych odpadów niż wymienione, np. komunalnych, poprodukcyjnych, gruzu, szkła okiennego czy odpadów segregowanych. Wystawienie odpadów w innym terminie niż podany potraktowane będzie jako gromadzenie odpadów stałych i nieczystości ciekłych na terenach użytku publicznego, za które zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Boguchwale Nr XXV.322.2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała grozi kara grzywny.

zbiórka 18.10.2016 r. (wtorek) - wystawienie odpadów 17.10.2016 r.

  • Lutoryż - wzdłuż dróg gminnych Babia Góra I, Babia Góra II, Rędzina I, Rędzina II, Kolonia, od drogi krajowej przy całym ciągu drogi powiatowej do lasu, wzdłuż drogi od Lokalnego Ośrodka Kultury (stara szkoła) do lasu
  • Zarzecze
  • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 568 369