36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

23
wrz  2016

Zebranie Wiejskie w Woli Zgłobieńskiej

23 września 2016 roku o godz. 18:00 w Domu Ludowym w Woli Zgłobieńskiej odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja nt. Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.
  3. Informacja nt. budżetu instytucji kultury na rok 2017.
  4. Informacja o konkursach pożytku publicznego dla stowarzyszeń.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na rok 2016.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego na rok 2017.
  7. Wolne wnioski i zapytania.

Zgodnie z §17 Statutu Sołectwa w przypadku braku quorum tj. co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. 23 września 2016 roku o godz. 18:15.

  • Data aktualizacji: 2021-04-12 09:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 574 153