Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 15:52:43

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Woli Zgłobieńskiej

23 września 2016 roku o godz. 18:00 w Domu Ludowym w Woli Zgłobieńskiej odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja nt. Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.
  3. Informacja nt. budżetu instytucji kultury na rok 2017.
  4. Informacja o konkursach pożytku publicznego dla stowarzyszeń.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na rok 2016.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego na rok 2017.
  7. Wolne wnioski i zapytania.

Zgodnie z §17 Statutu Sołectwa w przypadku braku quorum tj. co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. 23 września 2016 roku o godz. 18:15.