36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

14
wrz  2016

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) zwołuje XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 14 września 2016 roku o godz. 13:00 w budynku Miejskiego Centrum Kultury, Plac Rynek 2 w Boguchwale.

Porządek obrad:

I.Otwarcie sesji.
II. Wręczenie aktu nadania nauczyciela mianowanego.
III. Wręczenie dyplomów MDP dziewcząt z OSP Racławówka za zdobycie II miejsca w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo Pożarniczych.
IV. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
V. Informacja o realizacji programu 500 +.
VI. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Rzeszowskim w zakresie warunków i trybu współpracy przy realizacji projektu infrastrukturalnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 151712 R w Boguchwale" realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
  2. Zmiany budżetu gminy na 2016 rok.
  3. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Nieodpłatnego przekazania składników majątku będącego własnością gminy na rzecz MCK w Boguchwale.

VII. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.    
VIII. Zapytania i wolne wnioski radnych.
IX. Zamknięcie sesji.

  • Data aktualizacji: 2021-04-12 09:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 574 162