36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

09
lip  2015

XI Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594), zwołuje XI Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 9 lipca 2015 roku o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwały w sprawie:

 1. Zmiany budżetu na 2015 rok,
 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. Podwyższenie kapitału zakładowego Centrum Promocji Sportu i Oświaty Gminy Boguchwała,
 4. Utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego,
 5. Wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia pomieszczeń szkolnych,
 6. Zmiany uchwały  Nr XLV/539/2013 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,
 7. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia,
 8. Przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa kompleksu basenów w Boguchwale - II etap" w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

III. Zajęcie stanowiska w sprawie wyborów sołtysów i Rad Sołeckich.
IV. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
V. Zapytania i wolne wnioski radnych.
VI. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-21 15:16
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 650 318