36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

28
maj  2015

IX Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. poz. 594 z późn. zm.) zwołuje IX Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 28 maja 2015 roku o godz. 11:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwały w sprawie:

1) Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
2) Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP,
3) Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MCK,
4) Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego "Wspólnota" w Zgłobniu,
5) Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego "Razem" w Niechobrzu,
6) Ustalenia cen za korzystanie z basenu odkrytego w Boguchwale,
7) Możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
8) Warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
9) Warunków i trybu składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
10) Warunków i trybu składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
11) Określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
12) Likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Boguchwale,
13) Likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lutoryżu,
14) Likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nosówce,
15) Likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Niechobrzu,
16) Likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zespole Szkół w Niechobrzu,
17) Likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Racławówce,
18) Likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej,
19) Likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zarzeczu,
20) Likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zgłobniu,
21) Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy,
22) Darowizny na rzecz Powiatu Rzeszowskiego,
23) Zamiany nieruchomości położonych w Niechobrzu,
24) Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Mogielnicy,
25) Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Racławówce,
26) Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Boguchwale
27) Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Niechobrzu,
28) Sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Boguchwale,
29) Terminu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy.
30) Przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania statutów osiedli miasta Boguchwała.

III. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
IV. Zapytania i wolne wnioski radnych.
V. Zamknięcie sesji.

  • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 562 972