36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

27
kwi  2015

Zebranie Wiejskie w Woli Zgłobieńskiej

Sołtys wsi Wola Zgłobieńska zwołuje Zebranie Wiejskie w dniu 27 kwietnia 2015 roku o godz. 19:00 w Domu Kultury w Woli Zgłobieńskiej.

TEMATYKA ZEBRANIA:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja o realizacji zadań samorządu.
  3. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych gminy działających na terenie sołectwa.
  4. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w celu zaopiniowania statutu sołectwa Wola Zgłobieńska.
  5. Wolne wnioski i zapytania.

 Drugi termin zebrania: 27 kwietnia 2015 roku o godz. 19:15.

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 15:16
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 646 623