36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

16
kwi  2015

Zebranie Wiejskie w Racławówce

Sołtys wsi Racławówka zwołuje Zebranie Wiejskie w dniu 16 kwietnia 2015 r. o godz. 19:30 w lokalu Domu Kultury w Racławówce.

TEMATYKA ZEBRANIA:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja o realizacji zadań samorządu.
  3. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych gminy działających na terenie sołectwa.
  4. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w celu zaopiniowania statutu sołectwa Racławówka.
  5. Wolne wnioski i zapytania.

Drugi termin zebrania: 16 kwietnia 2015 r. o godz. 19:45.

  • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 568 330