36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Oświata

Wsparcie finansowe dla szkół w ramach programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu"

posiłek (2).jpg,

Szkoła Podstawowa w Boguchwale oraz Zespół Szkół w Kielanówce otrzymały wsparcie finansowe w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole”  na realizację zadania w ramach modułu 3 organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków. Zadanie to ma na celu wspieranie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
Kwota zadania ogółem wynosi 81 867,00 zł., z czego kwota dofinansowania to 65 211,00 zł.

  • Data aktualizacji: 2022-08-10 14:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 17 557 636