Aktualności

Obwieszczenie dotyczące wyników wyborów Sołtysa w Sołectwie Zarzecze

Burmistrz Boguchwały informuje, że na Zebraniu Wiejsko – Wyborczym w dniu 15 stycznia 2023 roku:

Sołtysem została Pani:
Joanna Pietrzyk
Zamieszkała w Zarzeczu

 

Zgodnie ze Statutem Sołectwa §26 ust. 1: „Jeżeli został zgłoszony tylko jeden kandydat na Sołtysa, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranego na Sołtysa uważa się zgłoszonego kandydata.”

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-01-17
opublikowała Katarzyna Piwowar
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-01-17 13:48
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność