36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Powszechny Spis Rolny 2020 - wywiady telefoniczne

usr_spis_kontakt.png,

W ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 rachmistrzowie spisowi prowadzą wywiady telefoniczne. W ten sposób pomagają rolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie psr2020.spis.gov.pl.

Rachmistrzowie dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku spisowego. Co ważne, rolnik, z którym skontaktuje się rachmistrz spisowy jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania i w ten sposób wypełnić obowiązek spisowy. Wywiady telefoniczne będą realizowane do 30 listopada 2020 r.

Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów telefonu:

22 279 99 99 lub 22 666 66 62

Ponadto zwracamy się z prośbą do rolników (adresy domów poniżej) o kontakt z rachmistrzami terenowymi działającymi na terenie Gminy Boguchwała:

Kielanówka nr 62, 91, 331, 81 - tel. 571 502 694

Lutoryż nr 206 - tel. 571 502 799

Mogielnica nr 402, 514, 444, 426, 145, 153, 639, 115, 564, 424, 252, 458, 65, 357, 305, 155 – tel. 571 502 799

Niechobrz nr 457, 424, 995, 821, 773, 519, 957, 409, 698, 681, 340, 411, 409, 492, 628, 210, 392, 979, 792, 771, 127, 141, 143, 236, 365, 663, 520, 109, 166, 359, 529, 132, 108, 138, 99, 68, 617A, 76, 853, 174, 830, 615, 229, 393, 764, 456, 835, 977, 984A, 624, 971, 729, 860, 210, 321 - tel. 571 502 725

Nosówka nr 194, 286, 100, 42, 152, 183, 202, 189, 284, 251, 368, 346, 377, 363, 136, 366, 361B - tel. 571 502 694

Racławówka nr 19, 343, 238, 318, 89, 30, 74, 217, 98, 275, 363, 84, 341A, 138, 87, 333A, 4, 162, 85 – tel. 571 502 784

Wola Zgłobieńska nr 113, 252, 90, 71, 246, 154, 187, 61, 343, 310, 229, 171, 294 – tel. 571 502 725

Zgłobień nr 28, 459, 622, 446, 261, 66, 468, 363, 601, 208, 478, 493, 364, 6, 329, 265 – tel. 571 502 694

Zgodnie z zapisami w ustawie o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 respondent ma obowiązek udzielenia informacji rachmistrzowi spisowemu.

Art. 8a. 1. Użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy.

2. Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

Art. 8c. 1. Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, o którym mowa w art. 8a ust. 1, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.

2. Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.

3. Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

Liczba odsłon: 1209
  • Data aktualizacji: 2021-07-23 11:48
  • |
  • Licznik odwiedzin: 15 200 749