36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Gmina Boguchwała pozyskała środki na zakup laptopów dla uczniów

DSC_5090 (1).JPG,
DSC_5099.JPG,
DSC_5070 (1).JPG,

Łącznie 38 laptopów trafi do szkół podstawowych oraz boguchwalskiego liceum. Gmina Boguchwała na ich zakup pozyskała blisko 80 tys. zł z rządowego programu "Zdalna Szkoła", realizowanego ze środków europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Zdalna edukacja na terenie gminy

Od 25 marca, w związku z epidemią koronawirusa, szkoły mają obowiązek realizowania nauki zdalnej. W szkołach z terenu gminy zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przed zamknięciem szkół. Nauczyciele do realizowania podstawy programowej wykorzystują metody i techniki dostępne za pomocą środków komunikacji elektronicznej, m.in. dziennik elektroniczny, platformę epodreczniki.pl, a także komunikatory społecznościowe, czy programy do telekonferencji.

Na bieżąco dokonywana jest analiza przebiegu nauczania, prowadzony jest stały monitoring w drodze konsultacji między nauczycielami. Poprzez stały kontakt z uczniami oraz rodzicami rozwiązywane są problemy techniczne, czy inne związane ze zdalnym nauczaniem. Uczniowie z orzeczeniami do kształcenia specjalnego mają dostosowywane zadania do swoich możliwości psychofizycznych i objęci są stałym wsparciem. Arkusze organizacyjne na rok szkolny 2020/2021 zostały zaopiniowane podczas konferencji, które odbywały się z wykorzystaniem technologii online. Podobnie przeprowadzone zostały postepowania rekrutacyjne.

Laptopy ze "Zdalnej Szkoły"

Aby skutecznie realizować zdalną naukę dyrektorzy placówek oświatowych użyczyli najbardziej potrzebującym uczniom sprzęt komputerowy będący na wyposażeniu szkolnych pracowni. Ponadto, w ramach naboru wniosków ogłoszonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, gmina miała możliwość ubiegania się o 100% dofinansowania na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego. Pozyskane z rządowego programu "Zdalna Szkoła" środki pozwoliły każdej szkole zakupić nowe laptopy z oprogramowaniem, które będą służyć uczniom do zdalnych lekcji, ale także w pracowniach szkolnych po powrocie do normalnej nauki. Do placówek z terenu gminy trafiło 38 laptopów o łącznej wartości blisko 80 tys. zł.

Liczba odsłon: 855
  • Data aktualizacji: 2020-07-13 13:54
  • |
  • Licznik odwiedzin: 12 862 805