36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Boguchwała

pomoc prawna (1).jpg,

Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Boguchwała realizowana będzie w punkcie obsługi w budynku administracyjno-biurowym, Plac Rynek 2 (siedziba Miejskiego Centrum Kultury).

Porady prawne udzielane są w:

 • poniedziałki w godz. 10:00-14:00,
 • wtorki w godz. 10:00-14:00,
 • środy w godz. 14:00-18:00,
 • czwartki w godz. 10:00-14:00,
 • piątki w godz. 10:00-14:00.

W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny. Telefon kontaktowy 882 180 395. Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy możliwa jest dzięki współpracy Gminy Boguchwała i Powiatu Rzeszowskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, jest starosta rzeszowski. Wzór oświadczeń w załączeniu.

Liczba odsłon: 618
 • Data aktualizacji: 2020-07-13 13:54
 • |
 • Licznik odwiedzin: 12 853 248