Aktualności

Wszystkie aktualności

Budżet Obywatelski Gminy Boguchwała 2018 - GŁOSOWANIE

Ruszyło głosowanie na wybór zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała. Mieszkańcy mogą oddawać głosy do 8 grudnia 2017 roku poprzez poprawne wypełnienie Ankiety.

Lista zakwalifikowanych zadań w obszarze budowa, przebudowa dróg i chodników:

 1. Boguchwała Górna - Przebudowa ul. Łąkowej wraz z budową chodnika
 2. Boguchwała Górna - Przebudowa tzw. starego zjazdu na ul. Łąkową
 3. Boguchwała Centrum - Przebudowa ul. Kolejowej - wykonanie kanalizacji burzowej na odcinku do budynku Remizy OSP
 4. Boguchwała Centrum, Boguchwała Górna - Przebudowa ul. Kasztanowej i ul. Kolejowej poprzez budowę chodnika od wiaduktu kolejowego do budynku Remizy OSP
 5. Kielanówka - Przebudowa drogi nr 108167 w Kielanówce
 6. Lutoryż - Przebudowa dogi i budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Lutoryżu
 7. Lutoryż - Przebudowa fosy odwadniającej wzdłuż drogi gminnej Babia Góra II
 8. Mogielnica - Przebudowa drogi nr 1804 w Mogielnicy
 9. Niechobrz - Przebudowa drogi gminnej 108185R poprzez budowę chodnika na odcinku od Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrzu do Remizy OSP
 10. Nosówka - Przebudowa drogi z Nosówki do Kielanówki poprzez budowę chodnika
 11. Racławówka - Przebudowa wraz z budową chodnika drogi za Szkołą Podstawową w kierunku Zabierzowa
 12. Wola Zgłobieńska - Przebudowa drogi gminnej nr 874 w Woli Zgłobieńskiej
 13. Wola Zgłobieńska - Przebudowa dróg gminnych nr 186, 1322, 532 w Woli Zgłobieńskiej
 14. Zgłobień - Przebudowa drogi gminnej nr 1483 w Zgłobniu poprzez montaż barierek zabezpieczających

Lista zakwalifikowanych zadań w obszarze budowa, modernizacja oświetlenia:

 1. Boguchwała Gaj - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na drodze wzdłuż działek PODR
 2. Boguchwała Gaj - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w obrębie ul. Technicznej
 3. Lutoryż - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na drodze nr 108186R
 4. Mogielnica - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na drodze nr 1804
 5. Mogielnica - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na drodze nr 1407R
 6. Niechobrz - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi od Szkoły Podstawowej nr 2 w Niechobrzu do skrzyżowania z drogą na Kąty
 7. Wola Zgłobieńska - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na drodze nr 477

Lista zakwalifikowanych zadań w obszarze budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych:

 1. Boguchwała Dolna - Rozbudowa placu zabaw przy rynku w Boguchwale
 2. Lutoryż - Rozbudowa strefy aktywności i placu zabaw przy Lokalnym Ośrodku Kultury w Lutoryżu
 3. Lutoryż - Budowa wiaty na stadionie LKS Płomyk Lutoryż
 4. Niechobrz - Budowa parku rekreacyjno-sportowego na działkach za Szkołą Podstawową nr 1 w Niechobrzu
 5. Nosówka - Budowa placu zabaw i wiaty na stadionie LKS Novi Nosówka
 6. Racławówka - Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej w Racławówce
 7. Zarzecze - Rozbudowa placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu
 8. Zgłobień - Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu
 9. Zgłobień - Budowa 3 otwartych siłowni zewnętrznych i mini placu zabaw dla dzieci
 10. Zgłobień - Rozbudowa oświetlenia na stadionie LKS Iskra Zgłobień

Głosowanie

Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Gminy Boguchwała, którzy ukończyli 16 lat. Aby głos był ważny należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Formularz Ankiety można pobrać ze strony internetowej www.boguchwala.pl (plik poniżej), bądź otrzymać w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz ośrodkach kultury i bibliotekach.

Można udzielić poparcia jedynie dla jednego zadania spośród przedstawionych propozycji w ramach każdego obszaru. Poparcie udzielane jest poprzez zaznaczenie znaku "X" w odpowiedniej rubryce.

Wypełnione Ankiety należy złożyć do 8 grudnia 2017 rok:

 • drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała z dopiskiem Budżet Obywatelski 2018
 • bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale
 • ośrodkach kultury i ich filiach
 • Gminnej Bibliotece Publicznej i jej filiach
 • drogą elektroniczną wysyłając mail na adres bo@boguchwala.pl

Podsumowanie wyników będzie polegało na zsumowaniu punktów uzyskanych przez każdą z propozycji w wyniku poparcia udzielonego przez mieszkańców oraz w wyniku oceny merytorycznej dokonanej przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. W obszarze "budowa, przebudowa dróg i chodników" zostaną zrealizowane 4 zadania z największą liczbą punktów spośród wszystkich zgłoszonych zadań w obszarze. Zrealizowane zostaną również 4 zadania w obszarze "budowa, modernizacja oświetlenia" z największą liczbą punktów spośród wszystkich zgłoszonych zadań w obszarze. W obszarze "budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych" zostaną zrealizowane 2 zadania z największą liczbą punktów. 

Zadania wybrane do Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2018 rok zostaną uwzględnione przez Burmistrza Boguchwały w projekcie budżetu Gminy Boguchwała na 2018 rok i przedstawione do uchwalenia przez Radę Miejską w Boguchwale.

Liczba odsłon: 4507
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2017-11-24
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2017-11-24 14:53
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność