36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zamieszkaj w Boguchwale

tbs1.jpg,
tbsw1.jpg,
tbsw2.jpg,
tbsw3.jpg,

Podpisaniem aktu erekcyjnego oraz uroczystym wmurowaniem kamienia węgielnego w dniu 6 listopada 2014 roku, rozpoczęła się jedna z największych inwestycji w historii Gminy Boguchwała. Na terenie 16,5 ha zakupionym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczęto budowę nowego osiedla mieszkaniowego. Z końcem grudnia 2015 roku gminna spółka oddała do użytku pierwszy wielorodzinny budynek mieszkalny. W pierwszym kwartale bieżącego roku kolejni mieszkańcy otrzymają klucze do drugiego budynku. W trakcie realizacji znajduje się trzeci budynek wielorodzinny, a w okresie drugiego kwartału bieżącego roku zaplanowano budowę dwóch kolejnych budynków mieszkalnych. W ramach dalszej rozbudowy osiedla, do 2024 roku przewiduje się realizację 1200 mieszkań, 15 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz 1500 miejsc postojowych.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale obecnie realizuje dwie formy budownictwa - na własność oraz na wynajem z opcją docelowego dojścia do własności. Z inicjatywy Burmistrza Boguchwały i Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale, za akceptacją Rady Miejskiej, powstał innowacyjny program budownictwa mieszkaniowego. Głównym celem programu jest stworzenie mieszkańcom gminy o różnym poziomie dochodów a także osobom chcącym się osiedlić na jej terenie preferencyjnych warunków dostępu do mieszkań o odpowiednim standardzie. Ponadto spółka wybuduje lokale na wynajem bez możliwości wykupu na własność.

Mieszkanie w Boguchwale możesz otrzymać po wpłacie 10% jego wartości

Opcja wynajmu z docelowym dojściem do własności to forma budownictwa oparta o założenie, że wynajmujący może przenieść własność lokalu po spłacie całości kosztów jego budowy. Komercyjny kredyt na budowę zaciąga TBS. W związku z tym mieszkańcy omijają główną przeszkodę jaką jest posiadanie zdolności kredytowej. Od momentu podpisania umowy przedwstępnej, przyszły nabywca lokalu zobowiązany jest do wpłat miesięcznych rat na poczet ceny lokalu.

Partycypacja w kosztach budowy mieszkania przez wynajmującego zakwalifikowanego do programu wynajmu z opcją docelowego dojścia do własności wyniesie minimum 10% wartości mieszkania przy 20% wsparciu gminy. Udział gminy zostanie przekazany do TBS w formie aportu, a jego spłata zasili fundusz spółki przeznaczony do dalszego udziału w kosztach budowy mieszkań. Lokale na wynajem z możliwością wykupu z udziałem gminy będą oddawane w stanie technicznym tzw. "pod klucz" lub w stanie deweloperskim. Po spłacie całej wartości lokalu mieszkalnego przez najemcę nastąpi przeniesienie prawa własności aktem notarialnym w terminie jednego miesiąca od dokonania spłaty. Wartość udziału przekazanego przez gminę i koszty kredytu będą spłacane przez najemcę wraz z czynszem, z tym, że koszty udziału gminy będą spłacane według wskaźników kredytu preferencyjnego udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Szczegółowe informacje oraz aktualna realizacja każdej z form programu będą dostępne na stronie Towarzystwa Budownictwa Społecznego www.tbsboguchwala.pl lub w siedzibie spółki - Boguchwała, ul. Przemysłowa 3/31.

Liczba odsłon: 4465
  • Data aktualizacji: 2018-06-15 15:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 968 783