Aktualności

Wszystkie aktualności

Akademia środowiskowa z udziałem gen. bryg. Tomasza Bąka w Szkole Podstawowej w Mogielnicy

2015-11-27
SP Mogielnica/Tomasz Sitek

W kontynuacji rozpoczętego na początku roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy procesu opartego na budowaniu w uczniach postaw patriotycznych, w dniu 24 listopada zorganizowana została akademia środowiskowa upamiętniająca Święto Odzyskania Niepodległości.

Uczniowie klas V-VI przygotowali autorski program artystyczny przybliżający znaczenie tego święta. Dopełnieniem programu była prezentacja multimedialna przygotowana przez ks. Mariusza Godka oraz utwory muzyczne przygotowane przez Katarzynę Burkot, a w szczególności solowy występ uczennicy klasy szóstej Klaudii Fałat przy akompaniamencie dzieci z klas IV-VI.

W drugiej części akademii zgromadzeni mogli spotkać się z gościem specjalnym uroczystości, zasłużonym żołnierzem - gen. bryg. Tomaszem Bąkiem. Gen. bryg. rez. Tomasz Bąk zajmował szereg najwyższych stanowisk w Siłach Zbrojnych RP, m.in. komendanta Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych, dowódcy 18 bielskiego batalionu desantowoszturmowego oraz dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Uczestnik wielu misji pokojowych i stabilizacyjnych: na Wzgórzach Golan, w Kosowie, w Bośni i Hercegowinie (szef sztabu Nordycko-Polskiej Grupy Bojowej, szef wydziału operacji specjalnych KG SFOR), w Iraku (szef Oddziału Wielonarodowej Dywizji). Odznaczony najwyższymi orderami i odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz złotym medalem "Za zasługi dla obronności kraju".

Ten etap uroczystości rozpoczął się od prezentacji multimedialnej przygotowanej przez uczniów klasy VI - Kajetana Ożoga i Dominika Jandę, ukazującej współczesną polską armię i zakres jej działań. Po wprowadzeniu, dyrektor Łukasz Bubicz przedstawił prezentację przybliżającą osobę generała.

Punktem kulminacyjnym było samo spotkanie z gen. Tomaszem Bąkiem, który przedstawił nie tylko dane dotyczące polskiej armii, ale także współczesne zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem aktów terrorystycznych. Gość spotkania wskazywał konieczność podejmowania działań zmierzających do budowania w młodym pokoleniu postaw patriotycznych, opartych na silnych filarach wiedzy o rodzimej historii, o pokoleniach, dla których słowo niepodległość stało się synonimem walki, tęsknoty oraz największych poświęceń. Po zakończeniu wykładu uczniowie zadawali generałowi różnorodne pytania.

Szczególnie symboliczne stały się białe róże, będące alegorią walki o wolną, niepodległą Polskę.

Organizatorami oraz koordynatorami wszelkich działań związanych z uroczystością środowiskową byli: ks. Mariusz Godek, Łukasz Gajdek - nauczyciel historii oraz Łukasz Bubicz - dyrektor Szkoły Podstawowej w Mogielnicy. Scenografię przygotowała Marta Górnecka.

Spotkanie z gen. bryg. Tomaszem Bąkiem było początkiem polityki bezpieczeństwa zaplanowanej na ten rok szkolny w placówce w Mogielnicy. Kolejnym działaniem będzie przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa we współpracy z Instytutem Analizy Ryzyka w Rzeszowie. Odbędą się szkolenia i warsztaty dla środowiska lokalnego, rodziców, uczniów oraz nauczycieli z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa.

źródło: spmogielnica.pl

Galeria
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2015-11-27
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2015-11-27 12:53
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność