36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Termin uiszczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za 2023 rok

Przypominamy, że w dniu 31 marca 2023 r. mija termin uiszczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za 2023 rok oraz opłaty rocznej za 2023 rok z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Podmioty zobligowane do uiszczenia w/w opłat winny dokonać stosownych wpłat z góry za dany rok, bez odrębnego wezwania, w kasie urzędu lub na konto bankowe: 97 9163 0009 2001 0000 0039 0200.

Informacje o wysokości opłat można uzyskać pod numerem telefonu: 17 87 55 270 - Referat Mienia Gminy i Planowania Przestrzennego

Liczba odsłon: 254
  • Data aktualizacji: 2023-03-29 09:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 18 810 458